(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Alle

In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.

Oversættelser

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriAlle
KildesprogetDanish
Målsprog
AEnglish
ABSABS
ADRESSEADDRESS
AFKASTYIELD
AFKAST.DISKONTOYIELDDISC
AFKAST.UDLØBSDATOYIELDMAT
AFKORTTRUNC
AFRUNDROUND
AFRUND.BUND.MATFLOOR.MATH
AFRUND.GULVFLOOR
AFRUND.GULV.PRECISEFLOOR.PRECISE
AFRUND.LOFTCEILING
AKKUM.HOVEDSTOLCUMPRINC
AKKUM.RENTECUMIPMT
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
ANTAL.ARBEJDSDAGENETWORKDAYS
ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTLNETWORKDAYS.INTL
ANTAL.BLANKECOUNTBLANK
ÅEnglish
ÅRYEAR
ÅR.BRØKYEARFRAC
AEnglish
ARABISKARABIC
ARBEJDSDAGWORKDAY
ARBEJDSDAG.INTLWORKDAY.INTL
ARCCOSACOS
ARCCOSHACOSH
ARCCOTACOT
ARCCOTHACOTH
ARCSINASIN
ARCSINHASINH
ARCTANATAN
ARCTAN2ATAN2
ARCTANHATANH
ARKSHEET
ARK.FLERESHEETS
ÅEnglish
ÅRSAFSKRIVNINGSYD
AEnglish
ASCASC
BEnglish
BAHTTEKSTBAHTTEXT
BASISBASE
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BETA.FORDELINGBETA.DIST
BETA.INVBETA.INV
BETAFORDELINGBETADIST
BETAINVBETAINV
BIN.TIL.DECBIN2DEC
BIN.TIL.HEXBIN2HEX
BIN.TIL.OKTBIN2OCT
BINOMIAL.DIST.INTERVALBINOM.DIST.RANGE
BINOMIAL.FORDELINGBINOM.DIST
BINOMIAL.INVBINOM.INV
BINOMIALFORDELINGBINOMDIST
BITELLERBITOR
BITLSKIFTBITLSHIFT
BITOGBITAND
BITRSKIFTBITRSHIFT
BITXELLERBITXOR
CEnglish
CELLECELL
CHI2.FORD.RTCHISQ.DIST.RT
CHI2.FORDELINGCHISQ.DIST
CHI2.INVCHISQ.INV
CHI2.INV.RTCHISQ.INV.RT
CHI2.TESTCHISQ.TEST
CHIFORDELINGCHIDIST
CHIINVCHIINV
CHITESTCHITEST
CONCATCONCAT
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSCHCSCH
DEnglish
DAGDAY
DAGEDAYS
DAGE360DAYS360
DATODATE
DATO.FORSKELDATEDIF
DATOSTRENGDATESTRING
DATOVÆRDIDATEVALUE
DBDB
DBCSDBCS
DEC.TIL.BINDEC2BIN
DEC.TIL.HEXDEC2HEX
DEC.TIL.OKTDEC2OCT
DECIMALDECIMAL
DELTADELTA
DHENTDGET
DISKONTODISC
DMAKSDMAX
DMIDDELDAVERAGE
DMINDMIN
DOBBELT.FAKULTETFACTDOUBLE
DPRODUKTDPRODUCT
DSADDB
DSTDAFVDSTDEV
DSTDAFVPDSTDEVP
DSUMDSUM
DTÆLDCOUNT
DTÆLVDCOUNTA
DVARIANSDVAR
DVARIANSPDVARP
EEnglish
ECMA.LOFTECMA.CEILING
EDATOEDATE
EFFEKTIV.RENTEEFFECT
EKSAKTEXACT
EKSPEXP
EKSP.FORDELINGEXPON.DIST
EKSPFORDELINGEXPONDIST
ELLEROR
ER.FEJLISERROR
ER.FJLISERR
ER.FORMELISFORMULA
ER.IKKE.TEKSTISNONTEXT
ER.IKKE.TILGÆNGELIGISNA
ER.LIGEISEVEN
ER.LOGISKISLOGICAL
ER.REFERENCEISREF
ER.TALISNUMBER
ER.TEKSTISTEXT
ER.TOMISBLANK
ER.ULIGEISODD
ERF.PRECISEERF.PRECISE
ERFC.PRECISEERFC.PRECISE
ERSTATREPLACE
ERSTATBREPLACEB
ERTHAILANDSKCIFFERISTHAIDIGIT
FEnglish
F.FORDELINGF.DIST
F.FORDELING.RTF.DIST.RT
F.INVF.INV
F.INV.RTF.INV.RT
F.TESTF.TEST
FAKULTETFACT
FALSKFALSE
FASTFIXED
FEJLFUNKERF
FEJLFUNK.KOMPERFC
FEJLTYPEERROR.TYPE
FFORDELINGFDIST
FILTRERXMLFILTERXML
FINDFIND
FINDBFINDB
FINVFINV
FISHERFISHER
FISHERINVFISHERINV
FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKETRIM
FONETISKPHONETIC
FORKLARINGSGRADRSQ
FORMELTEKSTFORMULATEXT
FORSKYDNINGOFFSET
FORTEGNSIGN
FORØGELSEGROWTH
FRAKTILPERCENTILE
FRAKTIL.MEDTAGPERCENTILE.INC
FRAKTIL.UDELADPERCENTILE.EXC
FREKVENSFREQUENCY
FTESTFTEST
FVFV
FVTABELFVSCHEDULE
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.FORDELINGGAMMA.DIST
GAMMA.INVGAMMA.INV
GAMMAFORDELINGGAMMADIST
GAMMAINVGAMMAINV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISE
GAUSSGAUSS
GENTAGREPT
GEOMIDDELVÆRDIGEOMEAN
GETPIVOTDATAGETPIVOTDATA
GETRINGESTEP
GRADERDEGREES
HEnglish
H.YDELSEPPMT
HARMIDDELVÆRDIHARMEAN
HELTALINT
HEX.TIL.BINHEX2BIN
HEX.TIL.DECHEX2DEC
HEX.TIL.OKTHEX2OCT
HVISIF
HVIS.FEJLIFERROR
HVISERIFS
HVISITIFNA
HYPERLINKHYPERLINK
HYPGEO.FORDELINGHYPGEOM.DIST
HYPGEOFORDELINGHYPGEOMDIST
HYPPIGSTMODE
HYPPIGST.ENKELTMODE.SNGL
HYPPIGST.FLEREMODE.MULT
HØJRERIGHT
HØJREBRIGHTB
IEnglish
IAIRR
IDAGTODAY
IKKENOT
IKKE.TILGÆNGELIGNA
IMAGABSIMABS
IMAGARGUMENTIMARGUMENT
IMAGCOSIMCOS
IMAGCOSHIMCOSH
IMAGCOTIMCOT
IMAGCSCIMCSC
IMAGCSCHIMCSCH
IMAGDIVIMDIV
IMAGEKSPIMEXP
IMAGINÆRIMAGINARY
IMAGKONJUGEREIMCONJUGATE
IMAGKVRODIMSQRT
IMAGLNIMLN
IMAGLOG10IMLOG10
IMAGLOG2IMLOG2
IMAGPOTENSIMPOWER
IMAGPRODUKTIMPRODUCT
IMAGREELTIMREAL
IMAGSECIMSEC
IMAGSECHIMSECH
IMAGSINIMSIN
IMAGSINHIMSINH
IMAGSUBIMSUB
IMAGSUMIMSUM
IMAGTANIMTAN
INDEKSINDEX
INDIREKTEINDIRECT
INFOINFO
INTERN.RENTEXIRR
ISO.LOFTISO.CEILING
ISOUGE.NRISOWEEKNUM
ISPMTISPMT
KEnglish
KODECODE
KODNINGSURLENCODEURL
KOLONNECOLUMN
KOLONNERCOLUMNS
KOMBINCOMBIN
KOMBINACOMBINA
KOMPLEKSCOMPLEX
KONFIDENS.NORMCONFIDENCE.NORM
KONFIDENSINTERVALCONFIDENCE
KONFIDENSTCONFIDENCE.T
KONVERTERCONVERT
KORRELATIONCORREL
KOVARIANSCOVAR
KOVARIANS.PCOVARIANCE.P
KOVARIANS.SCOVARIANCE.S
KRDOLLAR
KR.BRØKDOLLARFR
KR.DECIMALDOLLARDE
KRITBINOMCRITBINOM
KUBE.KPI.MEDLEMCUBEKPIMEMBER
KUBEMEDLEMCUBEMEMBER
KUBEMEDLEM.EGENSKABCUBEMEMBERPROPERTY
KUBERANGERET.MEDLEMCUBERANKEDMEMBER
KUBESÆTCUBESET
KUBESÆT.ANTALCUBESETCOUNT
KUBEVÆRDICUBEVALUE
KUPONBETALINGERCOUPNUM
KUPONDAG.FORRIGECOUPPCD
KUPONDAG.NÆSTECOUPNCD
KUPONDAGE.ACOUPDAYS
KUPONDAGE.ANKCOUPDAYSNC
KUPONDAGE.SACOUPDAYBS
KURSPRICE
KURS.DISKONTOPRICEDISC
KURS.UDLØBPRICEMAT
KVARTILQUARTILE
KVARTIL.MEDTAGQUARTILE.INC
KVARTIL.UDELADQUARTILE.EXC
KVOTIENTQUOTIENT
KVRODSQRT
KVRODPISQRTPI
LEnglish
LASLN
LIGEEVEN
LINREGRLINEST
LNLN
LOFT.MATCEILING.MATH
LOFT.PRECISECEILING.PRECISE
LOGLOG
LOG10LOG10
LOGINVLOGINV
LOGNORM.FORDELINGLOGNORM.DIST
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGNORMFORDELINGLOGNORMDIST
LOGREGRLOGEST
LOPSLAGVLOOKUP
LÆNGDELEN
LÆNGDEBLENB
MEnglish
MADAVEDEV
MAFRUNDMROUND
MAKSMAX
MAKSHVISERMAXIFS
MAKSVMAXA
MÅNEDMONTH
MDETERMMDETERM
MEDIANMEDIAN
MENHEDMUNIT
MIAMIRR
MIDDELAVERAGE
MIDDEL.HVISAVERAGEIF
MIDDEL.HVISERAVERAGEIFS
MIDDELVAVERAGEA
MIDTMID
MIDTBMIDB
MINMIN
MINDSTESMALL
MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUMLCM
MINHVISERMINIFS
MINUTMINUTE
MINVMINA
MINVERTMINVERSE
MODTAGET.VED.UDLØBRECEIVED
MPRODUKTMMULT
MULTINOMIALMULTINOMIAL
MVARIGHEDMDURATION
NEnglish
NEGBINOM.FORDELINGNEGBINOM.DIST
NEGBINOMFORDELINGNEGBINOMDIST
NETTO.NUTIDSVÆRDIXNPV
NOMINELNOMINAL
NORM.INVNORM.INV
NORMAL.FORDELINGNORM.DIST
NORMFORDELINGNORMDIST
NORMINVNORMINV
NPERNPER
NUNOW
NUTIDSVÆRDINPV
NVPV
OEnglish
OGAND
OKT.TIL.BINOCT2BIN
OKT.TIL.DECOCT2DEC
OKT.TIL.HEXOCT2HEX
OMRÅDERAREAS
PEnglish
PÅLØBRENTEACCRINT
PÅLØBRENTE.UDLØBACCRINTM
PEARSONPEARSON
PERMUTPERMUT
PERMUTATIONAPERMUTATIONA
PHIPHI
PIPI
PLADSRANK
PLADS.GNSNRANK.AVG
PLADS.LIGERANK.EQ
POISSONPOISSON
POISSON.FORDELINGPOISSON.DIST
POTENSPOWER
PROCENTPLADSPERCENTRANK
PROCENTPLADS.MEDTAGPERCENTRANK.INC
PROCENTPLADS.UDELADPERCENTRANK.EXC
PRODUKTPRODUCT
PROGNOSEFORECAST
PROGNOSE.ETSFORECAST.ETS
PROGNOSE.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
PROGNOSE.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVINGFORECAST.ETS.SEASONALITY
PROGNOSE.LINEÆRFORECAST.LINEAR
PVARIGHEDPDURATION
REnglish
R.YDELSEIPMT
RADIANERRADIANS
RENSCLEAN
RENTERATE
RENTEFODINTRATE
RESTMOD
ROMERTALROMAN
RRIRRI
RTDRTD
RUND.NEDROUNDDOWN
RUND.OPROUNDUP
RUNDBAHTNEDROUNDBAHTDOWN
RUNDBAHTOPROUNDBAHTUP
RÆKKEROW
RÆKKERROWS
SEnglish
SAKDEVSQ
SAMLINGAGGREGATE
SAMMENKÆDNINGCONCATENATE
SAMMENLIGNMATCH
SANDTRUE
SANDSYNLIGHEDPROB
SECSEC
SECHSECH
SEKUNDSECOND
SERIESUMSERIESSUM
SINSIN
SINHSINH
SKIFTSWITCH
SKÆRINGINTERCEPT
SKÆVHEDSKEW
SKÆVHED.PSKEW.P
SLÅ.OPLOOKUP
SLUMPRAND
SLUMPMELLEMRANDBETWEEN
SLUT.PÅ.MÅNEDEOMONTH
SMÅ.BOGSTAVERLOWER
STANDARD.NORM.FORDELINGNORM.S.DIST
STANDARD.NORM.INVNORM.S.INV
STANDARDISERSTANDARDIZE
STANDARDNORMFORDELINGNORMSDIST
STANDARDNORMINVNORMSINV
STATSOBLIGATIONTBILLEQ
STATSOBLIGATION.AFKASTTBILLYIELD
STATSOBLIGATION.KURSTBILLPRICE
STDAFVSTDEV
STDAFV.PSTDEV.P
STDAFV.SSTDEV.S
STDAFVPSTDEVP
STDAFVPVSTDEVPA
STDAFVVSTDEVA
STFYXSTEYX
STIGNINGSLOPE
STORE.BOGSTAVERUPPER
STORT.FORBOGSTAVPROPER
STØRSTELARGE
STØRSTE.FÆLLES.DIVISORGCD
SUBTOTALSUBTOTAL
SUMSUM
SUM.HVISSUMIF
SUM.HVISERSUMIFS
SUMKVSUMSQ
SUMPRODUKTSUMPRODUCT
SUMX2MY2SUMX2MY2
SUMX2PY2SUMX2PY2
SUMXMY2SUMXMY2
SØGSEARCH
SØGBSEARCHB
TEnglish
TT
T.FORDELINGT.DIST
T.FORDELING.2TT.DIST.2T
T.FORDELING.RTT.DIST.RT
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
TALN
TALSTRENGNUMBERSTRING
TALVÆRDINUMBERVALUE
TANTAN
TANHTANH
TEGNCHAR
TEKSTTEXT
TEKST.KOMBINERTEXTJOIN
TENDENSTREND
TFORDELINGTDIST
THAILANDSKÅRTHAIYEAR
THAILANDSKCIFFERTHAIDIGIT
THAILANDSKMÅNEDTHAIMONTHOFYEAR
THAILANDSKNUMLYDTHAINUMSOUND
THAILANDSKNUMSTRENGTHAINUMSTRING
THAILANDSKSTRENGLÆNGDETHAISTRINGLENGTH
THAILANDSKUGEDAGTHAIDAYOFWEEK
TIDTIME
TIDSVÆRDITIMEVALUE
TIMEHOUR
TINVTINV
TOPSTEJLKURT
TRANSPONERTRANSPOSE
TRIMMIDDELVÆRDITRIMMEAN
TTESTTTEST
TÆLCOUNT
TÆL.HVISCOUNTIF
TÆL.HVISERCOUNTIFS
TÆLVCOUNTA
UEnglish
UDSKIFTSUBSTITUTE
UGE.NRWEEKNUM
UGEDAGWEEKDAY
ULIGEODD
ULIGE.FØRSTE.AFKASTODDFYIELD
ULIGE.KURS.PÅLYDENDEODDFPRICE
ULIGE.SIDSTE.AFKASTODDLYIELD
ULIGE.SIDSTE.KURSODDLPRICE
UNICHARUNICHAR
UNICODEUNICODE
USKRUSDOLLAR
VEnglish
VARIANSVAR
VARIANS.PVAR.P
VARIANS.SVAR.S
VARIANSPVARP
VARIANSPVVARPA
VARIANSVVARA
VARIGHEDDURATION
VENSTRELEFT
VENSTREBLEFTB
VOPSLAGHLOOKUP
VSAVDB
VÆLGCHOOSE
VÆRDIVALUE
VÆRDITYPETYPE
WEnglish
WEBTJENESTEWEBSERVICE
WEIBULLWEIBULL
WEIBULL.FORDELINGWEIBULL.DIST
XEnglish
XELLERXOR
YEnglish
YDELSEPMT
ZEnglish
Z.TESTZ.TEST
ZTESTZTEST

Machine translation

This text has been machine translated.

Missing translation

This text has not been translated yet.