(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Statistisk

In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Statistisk of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.

Oversættelser

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriStatistisk
KildesprogetDanish
Målsprog
AEnglish
ANTAL.BLANKECOUNTBLANK
BEnglish
BETA.FORDELINGBETA.DIST
BETA.INVBETA.INV
BINOMIAL.DIST.INTERVALBINOM.DIST.RANGE
BINOMIAL.FORDELINGBINOM.DIST
BINOMIAL.INVBINOM.INV
CEnglish
CHI2.FORD.RTCHISQ.DIST.RT
CHI2.FORDELINGCHISQ.DIST
CHI2.INVCHISQ.INV
CHI2.INV.RTCHISQ.INV.RT
CHI2.TESTCHISQ.TEST
EEnglish
EKSP.FORDELINGEXPON.DIST
FEnglish
F.FORDELINGF.DIST
F.FORDELING.RTF.DIST.RT
F.INVF.INV
F.INV.RTF.INV.RT
F.TESTF.TEST
FISHERFISHER
FISHERINVFISHERINV
FORKLARINGSGRADRSQ
FORØGELSEGROWTH
FRAKTIL.MEDTAGPERCENTILE.INC
FRAKTIL.UDELADPERCENTILE.EXC
FREKVENSFREQUENCY
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.FORDELINGGAMMA.DIST
GAMMA.INVGAMMA.INV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISE
GAUSSGAUSS
GEOMIDDELVÆRDIGEOMEAN
HEnglish
HARMIDDELVÆRDIHARMEAN
HYPGEO.FORDELINGHYPGEOM.DIST
HYPPIGST.ENKELTMODE.SNGL
HYPPIGST.FLEREMODE.MULT
KEnglish
KONFIDENS.NORMCONFIDENCE.NORM
KONFIDENSTCONFIDENCE.T
KORRELATIONCORREL
KOVARIANS.PCOVARIANCE.P
KOVARIANS.SCOVARIANCE.S
KVARTIL.MEDTAGQUARTILE.INC
KVARTIL.UDELADQUARTILE.EXC
LEnglish
LINREGRLINEST
LOGNORM.FORDELINGLOGNORM.DIST
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGREGRLOGEST
MEnglish
MADAVEDEV
MAKSMAX
MAKSHVISERMAXIFS
MAKSVMAXA
MEDIANMEDIAN
MIDDELAVERAGE
MIDDEL.HVISAVERAGEIF
MIDDEL.HVISERAVERAGEIFS
MIDDELVAVERAGEA
MINMIN
MINDSTESMALL
MINHVISERMINIFS
MINVMINA
NEnglish
NEGBINOM.FORDELINGNEGBINOM.DIST
NORM.INVNORM.INV
NORMAL.FORDELINGNORM.DIST
PEnglish
PEARSONPEARSON
PERMUTPERMUT
PERMUTATIONAPERMUTATIONA
PHIPHI
PLADS.GNSNRANK.AVG
PLADS.LIGERANK.EQ
POISSON.FORDELINGPOISSON.DIST
PROCENTPLADS.MEDTAGPERCENTRANK.INC
PROCENTPLADS.UDELADPERCENTRANK.EXC
PROGNOSE.ETSFORECAST.ETS
PROGNOSE.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
PROGNOSE.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVINGFORECAST.ETS.SEASONALITY
PROGNOSE.LINEÆRFORECAST.LINEAR
SEnglish
SAKDEVSQ
SANDSYNLIGHEDPROB
SKÆRINGINTERCEPT
SKÆVHEDSKEW
SKÆVHED.PSKEW.P
STANDARD.NORM.FORDELINGNORM.S.DIST
STANDARD.NORM.INVNORM.S.INV
STANDARDISERSTANDARDIZE
STDAFV.PSTDEV.P
STDAFV.SSTDEV.S
STDAFVPVSTDEVPA
STDAFVVSTDEVA
STFYXSTEYX
STIGNINGSLOPE
STØRSTELARGE
TEnglish
T.FORDELINGT.DIST
T.FORDELING.2TT.DIST.2T
T.FORDELING.RTT.DIST.RT
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
TENDENSTREND
TOPSTEJLKURT
TRIMMIDDELVÆRDITRIMMEAN
TÆLCOUNT
TÆL.HVISCOUNTIF
TÆL.HVISERCOUNTIFS
TÆLVCOUNTA
VEnglish
VARIANS.PVAR.P
VARIANS.SVAR.S
VARIANSPVVARPA
VARIANSVVARA
WEnglish
WEIBULL.FORDELINGWEIBULL.DIST
ZEnglish
Z.TESTZ.TEST

Machine translation

This text has been machine translated.

Missing translation

This text has not been translated yet.